Η αναστολή χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής είναι αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) υποστηρίζει η Χρυσή Αυγή σε προσφυγή της που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητάει να ανασταλεί και να ακυρωθεί η από 23.12.2013 απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, με την οποία αποφασίστηκε η αναστολή καταβολή κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης της (η επίμαχη υπουργική απόφαση εκδόθηκε κατ΄ επιταγή του νόμου 4203/2013).

Ακόμη, ζητεί να δοθεί προσωρινή διαταγή από το ΣτΕ που να διατάσσει την αναστολή της επίμαχης υπουργικής απόφασης.

Η υπόθεση ήδη προσδιορίστηκε από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Σωτήρη Ρίζο να συζητηθεί στην Ολομέλεια την 4η Απριλίου 2014 με εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Μαρία Καραμανώφ.