Στις 341.937 ανέρχονται οι δηλώσεις υπαγωγής στον νέο νόμο 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, κατά το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του, το δε συνολικό ύψος των καταχωρημένων προστίμων ανέρχεται στα 1.843.062.825 ευρώ, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι 125.778 αφορούν σε νέες δηλώσεις στον ν.4178 και στις 216.159 ανέρχονται οι μεταφερόμενες δηλώσεις από τον παλιό νόμο 4014.

Οι προς μεταφορά δηλώσεις, που εκκρεμούν από τον ν.4014, ανέρχονται στις 153.663 και, όπως σημειώνεται, έχουν εκδοθεί συνολικά 428.521 δηλώσεις για μεταβίβαση ακινήτων.

Όσον αφορά τα πρόστιμα, 1.143.768.131 ευρώ έχουν καταχωρηθεί με τον ν.4014, και 699.294.694 ευρώ, με το νέο νόμο.