Σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους θα προσληφθούν το επόμενο διάστημα 1.122 εποχικοί υπάλληλοι, καθώς το σχετικό αίτημα του υπουργείου Πολιτισμού βρίσκεται στην τελική ευθεία προς έγκριση ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουν οι προκηρύξεις.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις αορίστου χρόνου επτάμηνης διάρκειας και κάθε Εφορεία θα προκηρύξει τις θέσεις των χώρων που εποπτεύει .

Οι βασικές ειδικότητες που περιλαμβάνει το νέο πακέτο θέσεων εργασίας είναι ημερήσιοι φύλακες ΔΕ, καθαριστές ΥΕ και ειδικευμένοι εργάτες ΥΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών και να διαθέτουν τα οριζόμενα ανά ειδικότητα προσόντα .
Εργασία στην …. Ευρωπαϊκή Ένωση!

Γραπτό διαγωνισμό για την πρόσληψη 275 γραμματέων σε κενές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Όπως γράφουν "τα Νέα" οι θέσεις γραμματέων αφορούν τις γλώσσες Κροατικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Πιο συγκεκριμένα για τις θέσεις γραμματέων που αφορούν τα Κροατικά θα προσληφθούν 53 άτομα, για τις θέσεις στα Αγγλικά 102 άτομα, για τις θέσεις στα Γαλλικά 89 άτομα και για τις θέσεις γραμματέων στα Γερμανικά 31 άτομα.

Μεταξύ των καθηκόντων τους θα είναι:

-η προετοιμασία φακέλων,

-η οργάνωση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών (συνεδριάσεις, μετακινήσεις για επαγγελματικούς λόγους),

-η διαχείριση εγγράφων,

-η προετοιμασία, επεξεργασία, ολοκλήρωση και επαλήθευση εγγράφων ,

-η αναζήτηση, συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών

Όσοι ενδιαφέρεστε θα πρέπει να συμπληρώσετε τις σχετικές αιτήσεις ηλεκτρονικά στην σελίδα της EPSO ως τις 18 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών .

Τα προσόντα

Οι ενδιαφερ��μενοι θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν ξεμπερδέψει από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα /πτυχίο στον τομέα της γραμματείας –υποστήριξης .

Για κάποιες θέσεις απαιτείται 4ετή επαγγελματική εμπειρία, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της επιλεγείσας για το διαγωνισμό γλώσσας και ταυτόχρονα ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής, της Γερμανικής ή της Γαλλικής.

Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και στην συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης κατά αρχάς στις Βρυξέλλες για μία ημέρα. Όσοι γίνουν δεκτοί στις δοκιμασίες θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη φάκελο της υποψηφιότητας τους προκειμένου να συμμετάσχουν στις επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης.