Ακόμα μία φορά θα πρέπει να υποβάλλουν το Ε9 ορισμένοι φορολογούμενοι, καθώς η Εφορία μπαίνει στην τελική ευθεία για την επιβολή του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων σε 5,5 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Το Ε9 θα πρέπει να υποβληθεί φέτος από όσους είχαν κατά τη διάρκεια του 2013 μεταβολές στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που δήλωσαν με τα έντυπα Ε9 των ετών 2005-2013, καθώς και από όσους απέκτησαν για πρώτη φορά ακίνητα μέσα στο 2013.

Η περίοδος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του 2014 ξεκινά από τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου και λήγει στις 30 Μαΐου. Οι φορολογούμενοι πρέπει να μπουν στις ιστοσελίδες www.gsis.gr ή www.taxisnet.gr και να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του «περιουσιολογίου»

Για τους φορολογουμένους που δεν είχαν μεταβολές στα ακίνητά τους το 2013, ως δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) του έτους 2014 θα λαμβάνεται υπόψη η περιουσιακή κατάσταση όπως έχει ήδη διαμορφωθεί με βάση τις δηλώσεις Ε9 που υποβλήθηκαν την περίοδο 2005 - 2013.

Η εκκαθάριση όλων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2014 και τα ποσά του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων που θα προκύψουν θα πρέπει να εξοφληθούν σε έξι μηνιαίες δόσεις.