«Δεν υπάρχουν νέες επιβαρύνσεις, είτε άμεσες είτε έμμεσες, σε μισθωτούς και συνταξιούχους» ξεκαθαρίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, χαρακτηρίζοντας «παραπλανητικά» τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για διπλό φόρο.

Το ΥΠΟΙΚ υποστηρίζει ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις αφορούσαν τον παλαιό Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που έχει διορθωθεί και διευκρινίζει ότι η προκαταβολή φόρου «θα υπολογίζεται πλέον μόνο στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση τ��υ ΥΠΟΙΚ:

«Οι αναφορές στα δημοσιεύματα αφορούν σε φορολογικές ρυθμίσεις που ίσχυαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και τη χρήση 2013.

Δεν αφορούν τον Νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ψηφίστηκε πρόσφατα και ισχύει από τη χρήση 2014 και εξής. Το αντίθετο ισχύει. Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, διορθώθηκαν στο πλαίσιο του νέου Κώδικα.

Προκαταβολή φόρου θα υπολογίζεται πλέον μόνο στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν νέες επιβαρύνσεις, είτε άμεσες είτε έμμεσες, σε μισθωτούς και συνταξιούχους, όπως παραπλανητικά αναφέρεται στα δημοσιεύματα αυτά».