Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων, όπως προβλέπει η εγκύκλιος του γ.γ. Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.

Το όφελος από την παράταση της απόσυρσης κυμαίνεται από 300 έως 2.800 ευρώ στο τέλος ταξινόμησης και αφορά όσους αγοράσουν καινούργιο αυτοκίνητο έως 2.000 κυβικά εκατοστά το 2014.

Η απόσυρση αφο��ά αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31.12.2000 (ηλικίας 12 ετών και άνω), με την προϋπόθεση να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους διαγραφής καθώς και προηγουμένων ετών.