Συνολικά 7.740 ευρώ κατέβαλε η Βουλή για την διαμονή 6 βουλευτών μόνο για τον μήνα Δεκέμβριο σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις που αναρτήθηκαν στην «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια».

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σώματος η Β��υλή υποχρεούται να καταβάλει έξοδα διαμονής στους βουλευτές της επαρχίας με το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε βουλευτή να ανέρχεται σε περίπου 1.200 με 1.500 ευρώ.

Τα τελευταία χρόνια όμως αντί της καταβολής του ποσού στο χέρι, η Βουλή αναλαμβάνει να υπογράφει συμβάσεις με μεγάλα κεντρικά ξενοδοχεία.

Πάντως, από τις δύο αποφάσεις προκύπτει ότι:

• Στην πρώτη περίπτωση το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 3.600 ευρώ και αφορά την διαμονή 3 βουλευτών για τον μήνα Δεκέμβριο 2013, δηλαδή 1.200 ευρώ για κάθε δωμάτιο.

• Η δεύτερη περίπτωση αφορά και πάλι 3 βουλευτές και για τον ίδιο μήνα και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 4.140 ευρώ ή 1.380 ευρώ το δωμάτιο.

Να σημειωθεί ότι το συνολικό κονδύλι στον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2014 ανέρχεται σε 10.135.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικότερα εδώ: Απόφαση 1.pdf, Απόφαση 2.pdf