​Εντυπωσιασμένος με το πλεόνασμα της Ελλάδας εμφανίστηκε ο κοινοτικός επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Γιοχάνες Χαν, ο οποίος μετείχε σήμερα σε διευρυμένη συνάντηση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου προσδιόρισε την ανάγκη προσανατολισμού της νέας προγραμματικής περιόδου στις ιδιωτικές επενδύσεις .

«Η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος στην Ευρώπη με πρωτογενές πλεόνασμα εδώ και κάτι χρόνια» δήλωσε ο κ. Χαν, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη για συνέχιση ��ων προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο.

Ο κοινοτικός επίτροπος αναγνώρισε τις προσπάθειες που γίνονται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στον τομέα της απορρόφησης πόρων, επισημαίνοντας την ανάγκη προώθησης στον τομέα του τουρισμού, του μετάλλου και της εξόρυξης .

«Η Ελλάδα στο τέλος της κρίσης θα βγει πιο ισχυρή ακόμη και από άλλα κράτη της Ευρώπης» εκτίμησε ο κ.Χαν