​Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, θα ανοίξει τις εργασίες του Συνεδρίου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2014 στις Βρυξέλλες, μαζί με τον Επίτροπο κ. Λάζλο Άντορ, αρμόδιο για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη.

Το Συνέδριο θα εστιάσει στον τρόπο, στη βάση του συμφωνημένου νομοθετικού πλαισίου, με τον οποίο το ΕΚΤ θα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό στην προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Επίσης, θα εξετάσει τις πολιτικές που το ΕΚΤ μπορεί και πρέπει να στηρίξει στο πλαίσιο των νέων επενδυτικών προτεραιοτήτων και πως αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα. Το Συνέδριο θα φιλοξενηθεί από την Ελληνική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.