​Ανοίγει από σήμερα η εφαρμογή για τις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις.

Οι υποβολές θα γίνονται μέχρι και τρεις ημέρες πριν την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Για να προετοιμαστούν, πάντως, καλύτερα τα μηχανογραφικά συστήματα θα υπάρχει η δυνατότητα οι πρώτοι 4 μήνες του 2014 να υποβληθούν όλοι μαζί τον Μάιο.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι είναι ήδη προετοιμασμένοι μπορούν από την ερχόμενη εβδομάδα να υποβάλλουν τον μήνα Ιανουάριο.