Απαλλάσσονται από ΦΠΑ οι δωρεές τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων ή άλλων αγαθών, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό.

Προϋπόθεση για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ είναι τα παραπάνω αγαθά να διανεμηθούν δωρε��ν σε ευπαθείς οικονομικά ομάδες.

Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή προκειμένου να εναρμονίσει το ελληνικό φορολογικό καθεστώς στο συγκεκριμένο ζήτημα με όσα ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.