«Πέτρινα χρόνια» στην αγορά εργασίας τέλος;
Στην τριμηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία, ο ΙΟΒΕ χαρακτηρίζει έτος καμπής το 2013, «βλέπει» προϋποθέσεις λήξης της παρατεταμένης ύφεσης το 2014 και προβλέπει -για πρώτη φορά από το 2008- κάμψη της ανεργίας σε 26% από εκτίμηση για 27,3% το 2013!
Σύμφωνα με το Ίδρυμα, η υποχώρηση της ανεργίας οφείλεται στην τόνωση επενδυτικής δραστηριότητας και την αύξηση των εξαγωγών, ενώ εκτιμά ότι σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας την τελευταία διετία.
Στην τριμηνιαία έκθεσή του ο ΙΟΒΕ προβλέπει απο��ληθωρισμό 0,3% για το 2014 έναντι 0,9% πέρυσι, ενώ όσον αφορά την ανάπτυξη αναφέρει ότι υπό όρους η ελληνική οικονομία έχει πράγματι τη δυνατότητα να επιτύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια.
Αναφορικά με το πλεόνασμα, ο ΙΟΒΕ εκτιμά ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα με τη σηματοδότηση προς μία συνεπή δημοσιονομική πολιτική με συστηματική σταδιακή μείωση των ελλειμμάτων.