Στοιχεία για τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων και των ειδικών συνεργατών των υπουργών αλλά και το ύψος των απολαβών τους έδωσε σήμερα η κυβέρνηση απαντώντας σε σχετική ερώτηση 12 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι μετακλητοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι ανέρχονται σε 290. Σημειώνεται ότι, στοιχεία έχουν διαβιβάσει μέχρι στιγμής οκτώ υπουργεία, με το κόστος που δόθηκε στη δημοσιότητα να αφορά στις τακτικές αποδοχές τους, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις υπουργείων ή/και εποπτευόμενων φορέων που δεν έδωσαν στοιχεία.

Αναλυτικά:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, στο π��λιτικό γραφείο του υπουργού Επικρατείας απασχολούνται συνολικά 9 άτομα, εκ των οποίων τέσσερις απασχολούμενοι είναι αποσπασμένοι από υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα και οι πέντε είναι μετακλητοί. Για τη μισθοδοσία των πέντε υπαλλήλων, που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και απασχολούνται στο Γραφείο του υπουργού Ε��ικρατείας το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εργοδοτικής εισφοράς, ανέρχεται στο ποσό των 7.250 ευρώ.

Γ.Γ. της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Από το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης γίνεται γνωστό ότι οι υπάλληλοι που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και απασχολούνται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης σε θέσεις Προϊσταμένων Γραφείων, Ειδικών Συμβούλων-Συνεργατών και μετακλητών υπαλλήλων ανέρχονται σε 38. Η δαπάνη μισθοδοσίας τους ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 68.092 ευρώ.

Γ.Γ. του ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Στη Γενική Γραμματεία του πρωθυπουργού, οι υπάλληλοι που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ανέρχονται στους 48 (προϊστάμενοι γραφείων, ειδικοί σύμβουλοι συνεργάτες και μετακλητοί υπάλληλοι). Η δαπάνη μισθοδοσίας τους ανέρχεται στο ποσό των 73.300 ευρώ μηνιαίως. Εκτός των ανωτέρω, στη Γενική Γραμματεία του πρωθυπουργού απασχολούνται χωρίς αποδοχές τρεις σύμβουλοι.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Στο πολιτικό γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, οι υπάλληλοι που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ανέρχονται σε 4 και η δαπάνη μισθοδοσίας τους ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 5.900 ευρώ.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Στο πολιτικό γραφείο υφυπουργού στον πρωθυπουργό, οι υπάλληλοι που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ανέρχονται στους 10 και η δαπάνη μισθοδοσίας τους ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 13.000 ευρώ.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ (ΔΤ)

Στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού στον πρωθυπουργό (Δημόσια Ραδιοτηλεόραση), οι υπάλληλοι που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ανέρχονται στους 7 και η δαπάνη μισθοδοσίας τους ανέρχεται στα 10.600 μηνιαίως.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, συμβούλων ειδικού σκοπού, ειδικών γραμματέων που απασχολούνται στο υπουργείο Εξωτερικών και δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 15. Με στοιχεία μισθοδοσίας Δεκεμβρίου 2013, το σχετικό μεικτό μηνιαίο μισθολογικό κόστος ανήλθε στο ποσό των 23.965,05 ευρώ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στο Γραφείο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν 8 μετακλητοί υπάλληλοι, 4 ειδικοί σύμβουλοι, 5 ειδικοί συνεργάτες και 1 άτομο υπηρετεί σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Στο γραφείο της υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπηρετούν 4 μετακλητοί υπάλληλοι, 1 ειδικός σύμβουλος και 1 ειδικός συνεργάτης. Στο Γραφείο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετεί 1 ειδικός συνεργάτης. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι στο Γραφείο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης προβλέπονται 10 θέσεις ειδικών συμβούλων- ειδικών συνεργατών, 10 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και 5 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

Στο ΑΣΕΠ δεν υπηρετούν πρόσωπα, δημόσιοι υπάλληλοι ή μη, με την έννοια της ερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απασχολούνται ένας ειδικός σύμβουλος και ένας ειδικός συνεργάτης.

Στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δεν απασχολούνται μετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες, σύμβουλοι ειδικού σκοπού και ειδικοί γραμματείς.

Στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης δεν υπηρετούν μετακλητοί υπάλληλοι, οι δε δύο προβλεπόμενες θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα είναι κενές. «Τα διαλαμβανόμενα στην ερώτηση δεν αφορούν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης», αναφέρεται σε έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Στην «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» υπηρετούν επτά μετακλητοί υπάλληλοι, η μηνιαία δαπάνη μισθοδοσίας τους ανέρχεται σε 13.166 ευρώ και καλύπτεται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απαντά ότι η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν τους αφορά δεδομένου ότι η Αρχή δεν είναι εποπτευόμενος φορέας του οποίου η διοίκηση να ορίζεται από τον υπουργό, αλλά συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Στο Γραφείο του υπουργού Εσωτερικών υπηρετούν 5 μετακλητοί υπάλληλοι και 9 ειδικοί συνεργάτες- ειδικοί σύμβουλοι και 4 ειδικοί επιστήμονες. Στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών υπηρετούν 5 μετακλητοί υπάλληλοι και 3 ειδικοί συνεργάτες- ειδικοί σύμβουλοι. Στο Γραφείο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών υπηρετεί 1 ειδικός συνεργάτης ενώ στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του υπουργείου Εσωτερικών υπηρετούν 1 ειδικός συνεργάτης και 1 ειδικός σύμβουλος. Το συνολικό μηνιαίο κόστος για τις τακτικές αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών και ασφαλιστικών κρατήσεων, που απασχολούνται στα γραφεία του υπουργού, αναπληρωτή υπουργού και των δύο γενικών γραμματέων ανέρχεται στο ποσό των 49.591 ευρώ μηνιαίως.

Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπονται πέντε θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οι οποίες συστήνονται στο Γραφείου υπουργού ή υφυπουργού Εσωτερικών. Από τις εν λόγω πέντε θέσεις είναι καλυμμένες οι 4. Η πρόσληψη στις θέσεις γίνεται με απόφαση του οικείου υπουργού. Οι προσλαμβανόμενοι αποχωρούν αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση του υπουργού που τους προσέλαβε. Επίσης για την υποβοήθηση των γενικών γραμματέων που προΐστανται Γενικών Γραμματειών, συνιστάται 1 θέση ειδικού συμβούλου και 1 θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι εν λόγω δύο θέσεις είναι καλυμμένες. Επίσης για την εξυπηρέτηση των γενικών γραμματέων που προΐστανται Γενικών Γραμματειών στην άσκηση των καθηκόντων τους συνιστώνται σε κάθε αντίστοιχη θέση τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Για την πλήρωση των θέσεων αυτών αποσπώνται με κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του Δημοσίου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Στο Γραφείο του υπουργού Δικαιοσύνης υπηρετούν 5 ειδικοί συνεργάτες, 6 μετακλητοί υπάλληλοι, 4 αποσπασμένοι υπάλληλοι από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και 2 δημοσιογράφοι που απασχολούνται στο γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων. Στο Γραφείο του γενικού γραμματέα υπηρετούν 1 ειδική σύμβουλος, 1 ειδικός συνεργάτης και 2 διοικητικοί υπάλληλοι αποσπασμένοι από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Επίσης με διάθεση στο εν λόγω γραφείο απασχολείται 1 υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπηρετούν 1 ειδική σύμβουλος, 1 ειδικός συνεργάτης και 2 διοικητικοί υπάλληλοι αποσπασμένοι από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στο Γραφείο του γενικού γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής υπηρετούν 1 ειδικός σύμβουλος, 1 ειδικός συνεργάτης και 1 διοικητικός υπάλληλος αποσπασμένος από άλλη δημόσια υπηρεσία. Σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2013 το κόστος των αποδοχών του συνόλου των μετακλητών (ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και διοικητικών μετακλητών υπαλλήλων) ανήλθε στο ποσό των 30.490 ευρώ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Στο Γραφείο του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απασχολούνται 4 μετακλητοί διοικητικοί, 1 μετακλητός υπάλληλος σε θέση διευθυντή γραφείου, 2 ειδικοί σύμβουλοι, 2 ειδικοί συνεργάτες και 10 υπάλληλοι ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό των οποίων οι μικτές μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται συνολικά σε 43.822 ευρώ. Στο Γραφείο του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπηρετούν 4 μετακλητοί διοικητικοί υπάλληλοι και 1 ειδικός συνεργάτης. Το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται σε 7.164 ευρώ.

Στα Γραφεία Γενικού Γραμματέα Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υπηρετούν 3 ειδικοί σύμβουλοι συνεργάτες με συνολικό μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας τα 6.363 ευρώ.

Στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων υπηρετούν 2 μετακλητοί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τους οποίους το μηναίο κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται σε 5.782 ευρώ.

Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας απασχολούνται τρεις σύμβουλοι του διοικητή, των οποίων οι μικτές ετήσιες αποδοχές έκαστου ανέρχονται στο ποσό των 21.600 ευρώ.

Στον ΟΑΣΑ ΑΕ απασχολούνται 3 ειδικοί σύμβουλοι με μικτές μηνιαίες αποδοχές τα 7.902 ευρώ.

Στην ΟΣΥ ΑΕ απασχολούνται 2 ειδικοί σύμβουλοι με μικτές μηνιαίες αποδοχές 2.100 και 1.900 αντίστοιχα.

Στην ΟΣΕ ΑΕ απασχολούνται 1 έκτακτος υπάλληλος στο γραφείο του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου με μικτές μηνιαίες αποδοχές 2.459 ευρώ και δύο σύμβουλοι στο Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με μηνιαίας αποδοχές ύψους 1.200 και 2.400 ευρώ αντίστοιχα.

Στην Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού ΑΕ συστάθηκαν 3 θέσεις ειδικών συνεργατών ενώ στο ΝΠΔΔ- Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ απασχολείται ένας δικηγόρος με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με μηνιαίες αποδοχές 1.196 ευρώ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Στο Γραφείο του υπουργού Μακεδονίας-Θράκης προβλέπονται 5 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και έχουν καλυφθεί όλες. Από τους υπηρετούντες μετακλητούς οι τέσσερις δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Προβλέπονται επίσης 4 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών και υπηρετούν 4 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 3 δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Στο γραφείο του υπουργού υπηρετεί 1 υπάλληλος (ειδικό επιστημονικό προσωπικό), 1 δημοσιογράφος στο Γραφείο Τύπου και 4 αποσπασμένοι υπάλληλοι του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ. Συνολικά υπηρετούν 15 υπάλληλοι εκ των οποίων οι εννέα δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι από άλλη υπηρεσία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ

Στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Γραφείο υπουργού, Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας) απασχολούνται 6 μετακλητοί, 4 ειδικοί σύμβουλοι, 5 ειδικοί συνεργάτες και 3 ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό.