Τα αντισταθμιστικά προγράμματα ήταν ένας θεσμός που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την ελληνική βιομηχανία στα πλαίσια εξοπλιστικών προγραμμάτων απο αλλες χώρες.Η κάθε ξένη εταιρεία υπέγραφε με την ελληνική κυβέρνηση και κατέθετε το ισόποσο του 10% της αξίας του προγράμματος σε μία εγγυητική καλής εκτέλεσης .

Ο Τάσος Ροζολής που συμμετέχει με την εταιρεία του σε αντισταθμιστικά προγράμματα σημείωσε στο ΣΤΑΡ ότι πρόκειται για εγγυητική που διασφαλίζει την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Σύμφωνα με τον πρώην γενικό γραμματέα εξοπλισμών Βαγγέλη Βασιλάκο, η επιστολή μετά τη λήξη του προγράμματος και εφ’όσον δεν έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να καταπίπτει υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Άλλα για να γίνει το νόμιμο λείπει ο νόμος καθώς ο πρώη�� υπουργός Αμύνης Ευάγγελος Βενιζέλος είχε δεσμευθεί με νόμο του 2010 ότι θα φέρει διάταξη για τα ληγμένα αντισταθμιστικά, αλλά και αυτός, όπως και οι τρεις διάδοχοί του δεν το έχουν κάνει .

Ο πρόεδρος των εταιρειών που συμμετέχουν στα αντισταθμιστικά οφέλη Τάσος Ροζολής θεωρεί ότι η παράλειψη να ρυθμισθεί το ζήτημα είναι εγκληματική.

Το ΣΤΑΡ εξασφάλισε μία λίστα 77 ληγμένων ��ρογραμμάτων που μόνο η κατάπτωση των εγγυητικών τους θα μπορούσε να αποφέρει 290 εκατομμύρια .Στη λίστα εμφανίζονται κραυγαλέες περιπτώσεις 740 εκ ευρώ ενεκτελεστα απο την αμαρτωλή σύμβαση των ΤΟΡ, μόνο αυτή η ση που εχει λήξει θα απέφερε στο κράτος 74 εκατομμύρια ευρώ που επρεπε να έχει εισπράξει από τον Γενάρη του 2007

Το κράτος δεν πρόκειται να κερδίσει σε όλες τις περιπτώσεις, αφού οι εταιρείες μπορούν να πάνε στη διαιτησία και να κερδίσουν .Αλλά και αυτές οι συμβάσεις μπορούν να κρύβουν μυστικά .

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Νταβρής ζητάει από το ΣΤΑΡ να εξετάσει η εισαγγελία μία-μία τις συμβάσεις.

Σε ερώτημα του Σταρ η κυβέρνηση υποστηρίζει οτι εχουν εισπραχθεί 20 εκ. ευρώ απο ποινικές ρήτρες και εγγυητικές, αλλά τα περισσότερα προγράμματα μένουν, παρά τις από τριετίας διαβεβαιώσεις, παγωμένα, χωρίς να έχει έρθει η διάταξη που είτε θα τα ξεμπλοκάρει είτε θα οδηγήσει στην είσπραξη χρημάτων για το δημόσιο.