«Τα όποια φαινόμενα ρατσιστικής βίας και νεοναζισμού στην Ελλάδα αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις» δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, από τις Βρυξέλλες.

Ο κ. Αθανασίου παρέλαβε εκ μέρους της ελληνικής προεδρίας τις συστάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός δεν συγκινείται από τέτοιου είδους ιδέες, επισημαίνοντας ότι «τα περιστατικά αυτά επικρίθηκαν από ολόκληρη την κοινωνία και το σύνολο του πολιτικού κόσμου» .

Ο υπουργός Δικαιοσύνης υπενθύμισε επίσης ότι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στο εσωτερικό της όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

«H ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ε.Ε.» ανέφερε, ενώ διαβεβαίωσε ότι η ελληνική Προεδρία θα εργαστεί στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές της Ένωσης.