Μπροστά μοιάζουν «ψίχουλα» τους τα παζάρια με την τρόικα για μερικές εκατοντάδες εκ. ευρώ!

Ο λόγος για 111.151 φορολογικές υποθέσεις που «βαλτώνουν» στα δικαστήρια, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 8 δισ. ευρώ.

Το πλαίσιο των εξωδικαστικών συμβιβασμών δεν απέδωσε, καθώς από ένα σύνολο υποθέσεων ύψους 1,2 δισ. ευρώ εισπράχθηκαν μόλις 13 εκ. ευρώ, και έτσι το υπουργείο Οικονομικών αλλάζει… ρότα και θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΕ).

Όπως ορίζει η εγκύκλιος της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, για φόρους και πρόστιμα που βεβαιώθηκαν έπειτα από ελέγχους που έγιναν μετά την 1η Ιανουαρίου, οι υπόχρεοι θα πρέπει να απευθυνθούν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου ασκώντας ενδικοφανή μέτρα και όχι στη Δικαιοσύνη.

Όπως ορίζεται, σε περίπτωση που προκαλείται αποδεδειγμένα «ανεπανόρθωτη βλάβη» σε βάρους του φορολογούμενου, δίνεται η δυνατότητα ανασταλεί μέχρι την έκδοση απόφασης η προκαταβολή του 50% των αμφισβητούμενων ποσών (όπως προϋπέθετε το θεσμικό πλαίσιο των εξωδικαστικών συμβιοβασμών).