Σε συνάντηση της Επιτροπής Απασχόλησης ��αι Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα συμμετάσχει την Τετάρτη στις 22 Ιανουαρίου 2014 στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Η συνάντηση θα εστιάσει στην «αντιμετώπιση της ανεργίας και των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης» και θα συζητηθούν δύο θεματικές ενότητες:

α) η Κοινωνική Διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και

β) θέματα απασχόλησης στη βάση της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης (Annual Growth Survey) συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων.

Επίσης, την Πέμπτη στις 23 Ιανουαρίου 2014, ο υπουργός Εργασίας θα παρουσιάσει τις προτ��ραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Συνοχής στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.