Να δώσει ένα αποφασιστικό χτύπημα στη γραφειοκρατία που αποτελεί φόβο και τρόμο για χιλιάδες επίδοξους επιχειρηματίες στοχεύει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Με το νέο πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή,για το οποίο σας είχαμε ενημερώσει στο star.gr, θα παρέχεται άδεια λειτουργίας σε νέες επιχειρήσεις διάθεσης τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός ολίγων ημερών αφού θα απαιτούνται μόλις τέσσερις υπεύθυνες δηλώσεις!

Οι επιχειρήσεις θα ελέγχονται στη συνέχεια και σε περίπτωση που είναι αναληθείς οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα ανακαλείται η ��δεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Εντός των επομένων ημερών θα υπάρξει και ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.