​Μόλις 22 ημέρες προθεσμία έχουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που επιθυμούν να τύχουν της διευκόλυνσης των 102 μηνιαίων δόσεων (8,5 χρόνια) καταβολής των προστίμων προκειμένου να «νομιμοποιήσουν» το ακίνητο τους, με την υπαγωγή στο Νόμο Καλαφάτη για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.

Μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου λοιπόν θα πρέπει οι «αυθαίρετοι» να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στον νόμο, ενώ μέχρι τις 8 του ίδιου μήνα θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων να έχουν καταβάλλει το παράβολο και την πρώτη δόση του προστίμου, ώστε οι υπαχθέντες να έχουν την δυνατότητα να καταβάλουν το υπόλοιπο του προστίμου στις περισσότερες δόσε��ς που προβλέπει η ρύθμιση

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, αφού περάσουν οι παραπάνω προθεσμίες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εντάσσονται στο νόμο θα έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν πρόστιμο είτε σε 84 μηνιαίες δόσεις είτε σε 60.

Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη εξαμηνιαία δόση ορίζεται στα 300 ευρώ (δηλαδή 50 ευρώ το μήνα).

Υπενθυμίζουμε πως η προθεσμία για την υπαγωγή στον νέο νόμο λήγει στα τέλη του 2014.

Εκπτώσεις

-Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του προστίμου μέσα στο πρώτο εξάμηνο, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού προστίμου

-Επίσης αν καταβληθεί το 30% του προστίμου μέσα στο πρώτο εξάμ��νο η έκπτωση περιορίζεται στο 10% του προστίμου.

-Για κύρια και μοναδική κατοικία ιδιοκτήτη σε οικισμούς άνω των 3000 κατοίκων παρέχεται έκπτωση 60%.

-Επίσης στους ΑμεΑ 80% και άνω παρέχεται έκπτωση 85% , ενώ οι ΑμεΑ με ατομικό εισόδημα ως 24000 ευρώ έχουν έκπτωση 80% για την κύρια κατοικία

-Παλιννοστούντες ομογενείς και μόνιμοι κάτοικοι Θράκης, έχουν έκπτωση 80% , ενώ τα τέκνα παλιννοστούντων έχουν έκπτωση 50% για την κύρια κατοικία

-Μονογονεϊκές οικογένειες με εισοδηματικά κριτήρια τριτέκνων έχουν έκπτωση 70% για την κύρια κατοικία

-Τέλος, οι μακροχρόνια άνεργοι, έχουν έκπτωση 30% για την πρώτη κύρια κατοικία
Σημειώνεται πάντως ότι από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013 που ξεκίνησε η διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων στο νόμο 4178/13 στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μέχρι τις 7 Ιανουρίου 2014 είχαν υποβληθεί 167.816 αιτήσεις!