Σε νέα ρύθμιση – «ανάσα» για περίπου 750.000 φορολογούμενους που χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία, προχωρά το υπουργείο Εργασίας.

Οι περίπου 750.000 οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη σε 12 ή περισσότερες δόσεις, χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κι ανεξαρτήτως του ποσού οφειλής. Μόνη υποχρέωση είναι ο οφειλέτης να μην έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.

Έτσι, όσοι έχουν οφειλές προς τα Ταμεία, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31/12/2012, μπορούν να μπουν σε καθεστώς ρύθμισης, ακόμη κι αν έχουν δημιουργήσει νέα χρέη προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από την 1η Ιανουαρίου του 2013.

Παράλληλα, για οφειλές μέχρι 10.000 ε��ρώ θα αρκεί η δήλωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του οφειλέτη, ενώ εξετάζεται από το ΙΚΑ να δοθεί η δυνατότητα για ρύθμιση 100 δόσεων και σε φυσικά πρόσωπα που χρωστούν μέχρι 10.000 ευρώ.

Παράδειγμα:

Οφειλέτης 60.000 ευρώ ως τις 31/12/2012 και με νέα μη ληξιπρόθεσμη οφειλή ύψους 15.000 ευρώ (σε Δημόσιο ή Ταμεία) μετά την 1/1/2013, δεν μπορούσε να ρυθμίσει τις 60.000 ευρώ, γιατί δεν ήταν ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος από το 2013 και μετά. Τώρα, θα μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή του σε 41 δόσεις.