Τη συνδρομή τη δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος ζήτησε ο υπουργός Οικονομικών αναφορικά με το ζήτημα της αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε εργαζόμενους και συνταξιούχους του δημοσίου με το οποίο καλούνται να υποβάλουν αίτηση επιστροφής της εισφοράς αλληλεγγύης στην εφορία επειδή κρίθηκε αντισυνταγματική.

Υπολογίζεται ότι λόγω της φάρσας αυτής περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου πήγαν στην εφορία και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, δημιουργώντας μάλιστα μεγάλες ουρές και ταλαιπωρία.

Στο σχετικό sms που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι αναφέρεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης κρίθηκε παράνομη και ότι θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση έως τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, για να μην χάσουν το δικαίωμα διεκδίκησής της στο δικαστήριο. Αναλυτικά, το μήνυμα – φάρσα αναφέρει: «ο Νόμος 3986/2011 για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και την έκτακτη εισφορά, άρθρα 28 και 29, κρίθηκε παράνομος και αντισυνταγματικός. Δύνασαι να υποβάλεις αίτηση επιστροφής παρακρατηθέντος ποσού στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της εφορίας. Τελεσίδικη ημερομηνία, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014».