Μέχρι να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις και να ελεγχθεί το ποιοι πληρούν τα κριτήρια, «παγώνει» η καταβολή οικογενειακών επιδομάτων, με τους περίπου 700.000 δικαιούχους να μπαίνουν στην αναμονή μέχρι το Καλοκαίρι!

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων θα γίνει μετά την υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων, κάτι που φέτος θα γίνει από τα τέλη Μαρτίου έως και τον Ιούνιο.

Η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη αυτού, ενώ το πρώτο τρίμηνο δεν προβλέπεται καταβολή, ώστε να γίνει επανέλεγχος σε όλους τους δικαιούχους.

Με απλά λόγια, όσο πιο αργά υποβληθεί η φορολογική δήλωση, τόσο πιο αργά θα καταβάλλεται το επίδομα, για την είσπραξη του οποίου θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει υποβληθεί στην φορολογική δήλωση το έγγραφο Α21 (με τα οικογενειακά στοιχεία).

Τέλος, για όσους δικαιούχους εκκρεμεί η καταβολή δόσης από την περσινή χρονιά, αναμένεται να υπάρξει πληρωμή μέσα στον Ιανουάριο.