Να λέμε και… ευχαριστώ στην τρόικα που μας έσωσε από την άτακτη χρεοκοπία μας καλεί η Κομισιόν στην 16σέλιδη απαντητική επιστολή που συνέταξε στο πλαίσιο της έρευνας που έχει ξεκινήσει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για το ρόλο της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει πλήρως την τρόικα αναφέροντας ότι τα προγράμματα της Ελλάδας πέτυχαν σημαντικά αποτελέσματα με πρώτο και καλύτερο την άτακτη χρεοκοπία, ενώ κατάφεραν να περιορίσουν τις αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, όπως τη διάδοση της κρίσης.

Η Κομισιόν αναφέρεται και στο πρωτογενές πλεόνασμα κάνοντας λόγο για δημοσιονομική σταθεροποίηση μετά από πολλές δεκαετίες, ενώ κάνει λόγο για σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Όσον αφορά την έξοδο στις αγορές, η Κομισιόν κάνει λόγο για μερική έξοδο το 2015.

Σε γενικές γραμμές η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η ισχυρή εφαρμογή του προγράμματος είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος και αναφέρει ότι οι μνημονιακές χώρες βρίσκονται σήμερα σε καλύτερη κατάσταση απ' ό,τι πριν από τρία χρόνια.