«Η προεδρία είναι ευκαιρία να προβάλει η Ελλάδα το κανονικό πρόσωπό της, αυτό μιας θεσμικά ισότιμης χώρας μέλους της ΕΕ» τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευ.Βενιζέλος στην τελετή ανάληψης της προεδρίας.

Για τον κ.Βενιζέλο το εξάμηνο αυτό, σε εθνικό επίπεδο, αναδεικνύει την κορυφαία προτεραιότητα που είναι η στροφή προς την οριστική έξοδο από την κρίση και το μνημόνιο και η επιστροφή στην «κανονικότητα» μιας χώρας-μέλους της ΕΕ και της Ευρωζώνης.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις συνόψισε στα εξής:

-Η ανάπτυξη, η απασχόληση και η διαφύλαξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, με κορυφαίο ζήτημα την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

-Η ολοκλήρωση των θεσμών οικονομικής διακυβέρνηση�� της Ένωσης και της ευρωζώνης, κυρίως μέσω μιας Τραπεζικής Ένωσης που αίρει εσωτερικές ανισότητες και εγγυάται τις καταθέσεις και τις ίσες δυνατότητες πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης.

-Η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, που είναι αφενός μεν κορυφαία ανθρωπιστική προτεραιότητα, αφετέρου δε κρίσιμο ζήτημα ασφάλειας για όλη την Ευρώπη και όχι μόνο για χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, χώρες παράκτιες και ιδίως μεσογειακές.

-Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, που αφορά τη λεγόμενη γαλάζια ανάπτυξη, την αλιεία, την ενέργεια, το περιβάλλον, τον τουρισμό, την αξιοποίηση των θαλασσίων ζωνών σύμφωνα με το διεθνές δίκαι�� της θάλασσας.

Στο τέλος της ομιλίας του, ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε στο σήμα της προεδρίας, το οποίο παραπέμπει τόσο στη θάλασσα και τη ναυτιλία, όσο και στην πάντα ανοικτή ιστορική πρόκληση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, «που είναι η κοινή μας αναζήτηση και θέλουμε να γίνει η κοινή μας κατάκτηση».