Το νου σας γιατί αν έχετε χρέη και οφειλές προς το Δημόσιο, η κατάσχεση των καταθέσεων σας, θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και αιφνιδιαστικά!

Ναι. Καλά διαβάσατε. Με απόφαση του γ.γ Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, το Υπουργείο Οικονομικών θα βάζει χέρι στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, κατάσχοντας τα χρέη ή οφειλές εις χείρας τρίτων για χρέη προς το Δημόσιο.

Αυτόματα και αθόρυβα δηλαδή, το Υπουργείο θα παίρνει το ποσό που χρωστάτε στο Δημόσιο.

Επίσης, δεν θα υπάρχει καμία ειδοποίηση του ��φειλέτη, σε περίπτωση που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση αλλά την έχει απολέσει.

  • ΠΟΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Σε περίπτωση που γίνει κατάσχεση ακινήτου, τότε μόνο θα υπάρχει ειδοποίηση του οφειλέτη.

Να σημειώσουμε, ότι το ακατάσχετο μισθών και συντάξεων, αυξήθηκε από 1.000 σε 1.500 ευρώ, ενώ αποφασίστηκε η μη λήψη μέτρων κατάσχεσης, για οφειλές έως και 500 ευρώ.