«Η ιστορία της ηπείρου μάς έχει διδάξει ότι κλειδί για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των κρίσεων υπήρξε ανέκαθεν το πνεύμα ενότητας σε επίπεδο ηγεσιών και κοινωνιών» τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε άρθρο του στην Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξηγεί ότι αυτό ακριβώς εκφράζει το σύνθημα της ελληνικής προεδρίας, «η Ευρώπη είναι η κοινή μας αναζήτηση» και «��νωμένοι πλέουμε πιο μακριά».

Ο κ. Βενιζέλος επισημαίνει ότι η ελληνική προεδρία είναι ευκαιρία να θυμίσει σε όλους ότι η Ελλάδα «είναι ένα "κανονικό", θεσμικά ισότιμο κράτος-μέλος της Ένωσης που σε όλες τις προηγούμενες Προεδρίες της συνέβαλε αποφασιστικά και στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκή�� Ένωσης, αλλά και στην θεσμική της διαμόρφωση» και παραθέτει τις 4 προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας:

1. Η προώθηση πολιτικών που θα τονώσουν την ανάπτυξη και την πραγματική οικονομία, με έμφαση στη στήριξη τομέων που θεωρούνται κρίσιμοι για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης.

2. Η εμβάθυνση των θεσμών της οικονομικής διακυβέρνησης και η θωράκιση του κοινού νομίσματος.

3. Η προστασία των κοινών ευρωπαϊκών συνόρων, με κύριο άξονα τη διαχείριση της νόμιμης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

4. Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής που θα προωθεί την γαλάζια ανάπτυξη, την αλιεία, τον τουρισμό, τις θαλάσσιες μεταφορές, τις εναλλακτικές μορφές ενέ��γειας

Μάλιστα, ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι το εξάμηνο συμπίπτει χρονικά με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από την κρίση, η οποία τροφοδότησε τα τελευταία επτά χρόνια μια σωρευτική ύφεση του 25% του ΑΕΠ και εκτίναξε την ανεργία μεταξύ των νέων στο 60%.

«Χάρη στις θυσίες των πολιτών της, η Ελλάδα -παρά την πολυετή ύφεση- κατάφερε να παρουσιάσει ήδη διαρθρωτικό πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από το 6% του ΑΕΠ» καταλήγει στο άρθρο του ο κ. Βενιζέλος.