Έχετε ένα σπιτάκι στην άκρη και το νοικι��ζετε όσο-όσο προκειμένου να καλύψετε τις φορολογικές σας υποχρεώσεις; Θα το πληρώσετε!

Η φορολόγηση των ενοικίων το 2014 φέρνει «ποινή» φόρου για τα χαμηλά ενοίκια που φθάνει και το 100% του φόρου που ίσχυε έως σήμερα!

Για παράδειγμα, σε εισόδημα 5.000 ευρώ το χρόνο από ενοίκιο, ο φόρος ήταν μηδενικός, ενώ ο φόρος του 2014 (που αντιστοιχεί σε εισόδημα του 2013) θα είναι 500 ευρώ! Αντίστοιχα, σε εισόδημα 10.000 ευρώ, ο φόρος από 500 ευρώ θα πάει στα 1.000 ευρώ! Την ίδια ώρα, εισόδημα 100.000 ευρώ πλήρωσε 32.420 ευρώ και τώρα θα πληρώσει 30.240 ευρώ, δηλαδή 2.180 ευρώ λιγότερα…

Αναλυτικότερα:

Εισόδημα από ενοίκιο Φόρος σήμερα Φόρος 2013 Διαφορά

5.000 0 500 500

10.000 500 1.000 500

13.000 880 1.530 650

14.000 1.060 1.860 800

15.000 1.240 2.190 950

20.000 2.420 3.840 1.420

30.000 5.320 7.140 1.820

100.000 32.420 30.240 -2.180