​Μέχρι το ΠΑΣΟΚ έφτασε..... η αιθαλομίχλη, για αυτό και η Χαριλάου Τρικούπη προτείνει 4 μέτρα για την αντιμετώπιση του δηλητηριώδους νέους , ζητώντας παράλληλα την επίδειξη ευθύνης από όσους μπορούν.

-Το πρώτο μέτρο είναι η παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος τις κρίσιμες ημέρες σε όσα νοικοκυριά υπάγονται στο κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ) της ΔΕΗ ώστε να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά θερμαντικά μέσα. Αυτό δεν είναι ωστόσο κάτι καινούργιο, αφού έχει τεθεί ήδη σε ισχύ όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης.

-Το δεύτερο μέτρο, για τις κρίσιμες ημέρες είναι η σοβαρή έκπτωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά μέσης κατανάλωσης που δεν υπάγονται στο κοινωνικό τιμολόγιο, ώστε και αυτά να έχουν κίνητρο να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά θερμαντικά μέσα. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η διοίκηση της ΔΕΗ πρέπει να ανακοινώσει άμεσα τη ρύθμιση και το Υπουργείο Οικονομικών την κάλυψη του σχετικού κόστους, είτε από το πρωτογενές πλεόνασμα είτε από τυχόν αδιάθετα κονδύλια επιδόματος θέρμανσης.

-Το τρίτο μέτρο είναι η άμεση εφαρμογή ενός συστήματος «χρονοθυρίδας» μέσα στην όποια θα είναι εφικτή, σε καθορισμένα σημεία, η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης αυστηρά για οικιακή χρήση με μειωμένο ΕΦΚ, αντί της καταβολής επιδόματος θέρμανσης, χωρίς κίνδυνο τροφοδότησης του λαθρεμπορίου και χωρίς ουσιαστικά πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος.

-Το τέταρτο μέτρο είναι η επιτάχυνση της καταβολής του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία του συστήματος.