Πραγματικότητα θα είναι σύντομα ο «μεγάλος αδελφός» του υπουργείου Οικονομικών στη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων.
Το σύστημα της ενιαίας αρχής πληρωμών πρόκειται να ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση σε αυτό μιας νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής πλήρους παρακολούθησης, υπολογισμού και καταβολής της μισθοδοσίας όλων των δημοσίων υπαλλήλων.
Το σχέδιο είναι στην τελική ευθεία για την υλοποίηση και σύντομα πρόκειται να εκδοθεί η προκήρυξη για την επιλογή του αναδόχου ο οποίος θα χτίσει τη σχετική ηλεκτρονική υποδομή.
Τα βασικά πλεονεκτήματα του νέου συστήματος θα είναι:
- η πλήρης, γρήγορη και εύκολη παρακολούθηση της μισθοδοσίας όλων των υπαλλήλων και όλων των φορέων του δημοσίου.
- η πληρωμή του συνόλου της μισθοδοσίας του δημοσίου από την ενιαία αρχή πληρωμών.
-ο υπολογισμός της μισθοδοσίας κάθε υπαλλήλου από το νέο ηλεκτρονικό σύστημα.
Το τελευταίο, όπως σημειώνεται από αρμόδιες πηγές, είναι και το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του νέου ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της μισθοδοσίας. Με το σημερινό κατακερματισμένο σύστημα το ύψος των αποδοχών κάθε υπαλλήλου υπολογίζεται από το λογιστήριο του φορέα στον οποίο απασχολείται ο υπάλληλος. Με το νέο σύστημα, τα λογιστήρια των φορέων του δημοσίου δεν θα παρεμβαίνουν στον υπολογισμό των αποδοχών κάθε υπαλλήλου παρά μόνο για να διορθώσουν τυχόν λάθη.
Σημειώνεται ότι πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών ανακάλυψε μια σειρά από φορείς του δημοσίου που δεν εφαρμόζουν το ενιαίο μισθολόγιο χορηγώντας στους υπαλλήλους υψηλότερες από τις προβλεπόμενες από το νόμο αποδοχές.