Μαζί με τις αποδείξεις... και το 2014!
Μ�� τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών πριν από λίγη ώρα στη Βουλή, παρατείνεται το μέτρο των αποδείξεων και για το 2014 με μία βασική, όμως, αλλαγή: Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να συλλέξουν το 2014 το 10% του εισοδήματός τους.
Ειδικότερα:
- Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει το 2014 να συλλέξουν αποδείξεις αξίας τουλάχιστον ίσης με το 10% του φορολογητέου εισοδήματός τους. Το ποσοστό αυτό για το 2013 ήταν 25%.
- Το ανώτατο ποσό απαιτούμενων αποδείξεων παραμένει στις 10.500 ευρώ.
- Για την αξία των αποδείξεων που δεν συγκεντρώνει ο φορολογούμενος παραμένει η πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο 22%.
Η τροπολογία προβλέπει την έκδοση υπουργικής απόφασης για το είδος των αποδείξεων που θα συλλέγουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αφήνοντας έτσι ανοικτό το ενδεχόμενο για αλλαγή του υφιστάμενου «καλαθιού».