Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ζήτημα των πλειστηριασμών, στο οποίο συμπεριελήφθησαν οι ρυθμίσεις και για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο. Η ρύθμιση θα συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος την Παρασκευή στην αρμόδια Επιτροπή και το Σάββατο στην Ολομέλεια, οπότε και θα τεθεί σε ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, αναστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 οι πλειστηριασμοί για την πρώτη κατοικία οφειλετών, εφόσον η αντικειμενική αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, το καθαρό οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 35.000 ευρώ και η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ.

Επίσης το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της αναστολής πλειστηριασμού, οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν δόσεις ίσες με το 10% του μηνιαίου εισοδήματός για εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ και 20 % για μεγαλύτερο εισόδημα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 30 % της τελευταίας ενήμερης δόσης.

Με τις ίδιες διατάξεις η τράπεζα απαγορεύεται να στραφεί εναντίον των εγγυητών εφόσον ο πρωτοφειλέτης ενταχθεί στη ρύθμιση που εισάγεται.

Για τους εγγυητές το σχέδιο νόμου προβλέπει και ότι αν η τράπεζα έχει ήδη στραφεί κατά του εγγυητή τότε και αυτός έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στη ρύθμιση με τα ίδια κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας κλπ.

Σχετικά με τη σύσταση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα παρέχονται κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έργων υποδομής, με ευνοϊκούς όρους.