​Καταπέλτης είναι η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για τον ρόλο της τρόικας στις χώρες που είναι στο μνημόνιο! To ευρωκοινοβούλιο ζητά αναθεώρηση μνημονίων μετά από επαναϋπολογισμό πολλαπλασιαστών, παρεμβάσεις για λογοδοσία της τρόικας και αλλαγή λήψης αποφάσεων στο Eurogroup. Προτείνει επίσης να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Επιπλέον τονίζει ότι τα προγράμματα δεν ήταν κατάλληλα για να διορθώσουν ανισορροπίες 10ετιών. Παράλληλα κάνει λόγο και για έναν πολύ δύσκολο ρόλο της τρόικας.

Μεταξύ άλλων το Ευρωκοινοβούλιο στο προσχέδιο της έκθεσης του σχετικά με το έργο της τρόικας:

•Εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνει την ανάγκη να αξιολογηθεί αν έχουν ενημερωθεί τα εθνικά κοινοβούλια και σημειώνει περαιτέρω τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο αυτών των πρακτικών σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών.

Αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα προγράμματα για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία να περιλαμβάνουν εκτενείς παρεμβάσεις στα συστήματα Υγείας και δεν δεσμεύονται από τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Συνθήκες.

Αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 2008 η εισοδηματική ανισότητα έχει αυξηθεί, επισημαίνει ιδιαίτερα την απότομη αύξηση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα.

• «Εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στην Ελλάδα , παρά τις πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί».

Αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα στατιστικά δεδομένα δεν ήταν πάντα διαθέσιμα με ειδική αναφορά για την Ελλάδα περί «απάτης μεγάλης κλίμακας» στις στατιστικές τα έτη που προηγήθηκαν

• Σημειώνει επίσης ότι η οικονομική βοήθεια και το πρόγραμμα προσαρμογής στην Ελλάδα, δεν εμπόδισαν την ελεγχόμενη χρεοκοπία, ούτε την μετάδοση της κρίσης σε άλλα κράτη μέλη και αποδοκιμάζει την οικονομική και κοινωνική ύφεση η οποία έγινε εμφανής όταν οι δημοσιονομικές και μακροοικονομικές διορθώσεις τέθηκαν σε ισχύ.

Αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις χώρες του προγράμματος από την έναρξη των αντίστοιχων προγραμμάτων παροχής βοήθειας δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των ποσοστών του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ και υπογραμμίζει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ , αντίθετα, έχει αυξηθεί πολύ.

• Επισημαίνει την γενικά αδύναμη δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικα στις χώρες του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.

To προσχέδιο της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το έργο της τρόικας (ΔΝΤ, ΕΚΤ, Κομισιόν) κατατέθηκε την Τετάρτη στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών του ΕΚ από τους επικεφαλής της ομάδας που ανέλαβε να διενεργήσει σχετική έρευνα, τον Ότμαρ Κάρας (ΕΛΚ, Αυστρία) και τον Λιέμ Χοάνγκ Νγκοκ (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Γαλλία).

Οι εισηγητές της έκθεσης τόνισαν στο προσεχές μέλλον θα ξεκινήσουν ακροάσεις σημαντικών παραγόντων που καθόρισαν το περιεχόμενο των προγραμμάτων στήριξης και την αποστολή αντιπροσωπειών του ΕΚ στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία, ενώ γνωστοποίησαν πως θα επισκεφτούν οι ίδιοι αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές τις χώρες που βρίσκονται σε μνημόνιο προκειμένου να συλλέξουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία