Λίγοι είναι η αλήθεια ότι γνωρίζουν τις χάρτινες πινακίδες "Μ" που διατίθενται με νόμο του Ελληνικού Κράτους από τις ΔΟΥ σε όσους τις αναζητήσουν, για να κινήσουν το όχημά τους που δεν έχει πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας.

Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και ο Μ. Λιάπης αν ήθελε όπως λέει να φορτίσει τη μπαταρία του υπερπολυτελούς τζιπ του, χωρίς να καταφύγει σε παράνομες ενέργειες όπως οι πλαστές πινακίδες.

Η νομοθεσία επιτρέπει σε κάθε πολίτη -και στον Μ. Λιάπη- να κινεί το όχημά του για ένα 48ωρο εντελώς νόμιμα.

Πώς;

Με το να ζητούσε από τη ΔΟΥ του πινακίδες "Μ"

Τι είναι οι πινακίδες "Μ";

Οι πινακίδες "Μ", είναι πινακίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους για 2 ημέρες κάθε μήνα με μόλις κάτι λιγότερο από 8 ευρώ.

Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί να διατηρεί σε καλή κατάσταση τον κινητήρα του οχήματος αλλά και όλα τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη καθώς είναι γνωστό σε όλους πως η παρατεταμένη ακινησία δημιουργεί πολλά προβλήματα. Η αποφυγή ακινησίας του οχήματος είναι και η φύση του ίδιου του νόμου.

Θα χρειαζόταν βέβαια να βάλει λίγο πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη και να ασφάλιζε και το όχημά του

Η ασφάλιση Ι.Χ. επιβατηγού, έστω και για δύο ημέρες κυκλοφορίας, πραγματοποιείται μόνο με την αποστολή του Αντίγραφου της Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος και ο ασφαλιζόμενος πληρώνει το αντίτιμο κατ' αντιστοιχία των ημερών χρήσης.

Το υπουργείο οικονομικών έχει εκδώσει και ΠΟΛ (πολυγραφημένη υπουργική εγκύκλιο) με αριθμό 1132 από τις 3 Δεκεμβρίου 2003 με την οποία έχει ορίσει τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις για τη διαδικασία Προσωρινής χορήγησης Άδειας Κυκλοφορίας.

Έτσι, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, που έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους για να γλιτώσουν τα υψηλά Τέλη Κυκλοφορίας, τα υπέρογκα τεκμήρια αλλά και το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης μπορούν να κινήσουν νόμιμα τα οχήματά τους για δύο ημέρες το μήνα, καταβάλλοντας μόλις 3,80 ευρώ το μήνα.

Ουσιαστικά η ΠΟΛ 1132 έχει εκδοθεί σε εφαρμογή Νόμου του 1953 όταν πρώτο εφαρμόσθηκε το μέτρο της ακινησίας το οποίο είχε θεσπιστεί με το άρθρο 22 του νόμου 2367/1953 με τίτλο "Περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων".

Το 2003, με την ΠΟΛ. 1132 που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών "έδεσε" το μέτρο, προς όφελος όσων έχουν καταθέσει πινακίδες, αλλά θέλουν να έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν έστω για δύο μέρες το μήνα τα οχήματά τους.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1953

Ο νόμος του 1953 αναφέρει στο έβδομο άρθρο του: "Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας με προσωρινή άδεια και μέχρι δύο (2) μέρες το μήνα. Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον Οικονομικό Έφορο και αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας τετρακόσιες (400) δραχμές για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας".

Το προαναφερθέν ποσό έχει μετατραπεί από το υπουργείο Οικονομικών σε 1,90 ευρώ.

Δηλαδή για ένα 48ωρο που έχει ισχύ η πινακίδα "Μ" 3,8 ευρώ

Τόσο απλά κύριε Μιχάλη Λιάπη και λοιποί κύριοι και κυρίες!!!!

Γ.Λ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ