Να καταγράψουν τα προσόντα, την οικογενειακή τους κατάσταση και άλλα στοιχεία (επίπεδο εκπαίδευσης, γλώσσες κλπ) καλεί τους σχολικούς φύλακες που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο σχετικό έγγραφό του ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης τους ζητά να συμπληρώσουν έντυπο ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.

Σε αυτό οι σχολικοί φύλακες καλούνται να καταγράψουν:

-Προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, οικογενειακή κατάσταση κ.ά.).

-Τους πρόσθετους τίτλους σπουδών, πέραν του απολυτηρίου Λυκείου.

-Τους αναγνωρισμένους τίτλους γνώσης ξένων γλωσσών που κατέχουν.

- Πιστοποιήσεις για τη γνώση/χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

-Όλους τους φορείς στους οποίους έχουν ασφαλιστεί κατά περιόδους, την ημερομηνία εκκίνησης και λήξης της ασφάλισης καθώς και την αντίστοιχη διάρκεια.

-Ημερομηνία γέννησης των τέκνων τους.

-Χρόνο στρατιωτικής θητείας σε μήνες.

-Χρόνο σπουδών σε έτη.

Στο ερωτηματολόγιο υπάρχει ειδική αναφορά σε κοινωνικές κατηγορίες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, υπάλληλοι με παιδιά ή συγγενείς ανάπηροι κ.ά.