Ακόμη και τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων που προορίζονται για τη μισθοδοσία των εργαζομένων θα μπορεί να δεσμεύσει η εφορία. Αυτό θα μπορεί να γίνεται στις περιπτώσεις που μια επιχείρηση εντοπίζεται να έχει υποπέσει σε πολύ σοβαρές παραβάσεις φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις μη απόδοσης ΦΠΑ άνω των 150.000 ευρώ ή συναλλαγών με πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία άνω των 300.000 ευρώ οι φορολογικές αρχές θα έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν στη δέσμευση του 50% όλων ανεξαιρέτως των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς να γίνεται διάκριση ανάμεσα στους λογαριασμούς της επιχείρησης που προορίζονται για την πληρωμή προμηθευτών και στους λογαριασμούς μέσω των οποίων μισθοδοτείται το προσωπικό.

Το σημερινό καθεστώς προβλέπει τη δέσμευση των ακινήτων, την άρση του τραπεζικού απορρήτου και τη δέσμευση του 50% των καταθέσεων και των θυρίδων τόσο της επιχείρησης όσο και των φορολογούμενων που ευθύνονται για τη λειτουργία της επιχείρησης. Με βάση το σημερινό καθεστώς η δέσμευση των τραπεζικών καταθέσεων δεν μπορεί να επεκταθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω των οποίων πληρώνονται οι μισθοί των υπαλλήλων και η μισθοδοσία των υπαλλήλων καταβάλλεται κανονικά ακόμη και αν η επιχείρηση έχει εντοπισθεί να φοροδιαφεύγει.

Με τη νέα διατύπωση της διάταξης που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων δεν υπάρχει καμιά διάκριση μεταξύ λογαριασμών μισθοδοσίας και άλλων λογαριασμών της επιχείρησης που συλλαμβάνεται να φοροδιαφεύγει.

Με απλά λόγια αν το αφεντικό σου χρωστάει στο κράτος, θα την πληρώνεις ΕΣΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕ!!!!!!