​Στα 614 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το σύνολο των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τειρεσία.

Σημειώνεται ότι το 2013 καταγράφεται σημαντική κάμψη στα "φέσια", λόγω της σημαντικής κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο καταγράφονται 2.149 ακάλυπτες επιταγές ύψους 27,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 21% σε ποσά, σε σχέση με τον Οκτώβριο. Από την αρχή του έτους, το σύνολο των ακάλυπτων επιταγών ανέρχεται σε 41.258, συνολικού ύψους 497.937.825 ευρώ. Σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα, καταγράφεται πτώση 61,5%.

Όσον αφορά στις απλήρωτες συναλλαγματικές, διαμορφώθηκαν τον Νοέμβριο σε 5.656, αξίας 8,56 εκατ. ευρώ, ενώ από την αρχή του έτους, ��ιαμορφώνονται σε 73.745, συνολικής αξίας 116,44 εκατ, εμφανίζοντας κάμψη 41,74%.