​Ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιο��ότησης φέρνουν οι αλλαγές που πέρασαν το υπουργείο Εργασίας και το ΙΚΑ, αλλάζοντας με ερμηνευτική εγκύκλιο τις προϋποθέσεις του νόμου για τη διαδοχική ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Από τις αλλαγές αυτές επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα περίπου 750.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι είτε έχουν διαδοχική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερα Ταμεία και καταλήγουν με τελευταίο φορέα του ΟΑΕΕ ή το ΙΚΑ, είτε είχαν ασφαλιστεί αλλά έμειναν άνεργοι και ασφαλίζονται εκ νέου στο ΙΚΑ.

Όσοι μάλιστα μπήκαν στο ΙΚΑ από το 2011 και μετά ή όσοι είχαν ΙΚΑ και μετά ΟΑΕΕ αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να πάρουν σύνταξη από το ταμείο των ελεύθερων επαγγελματιών και επανέρχονται στο ΙΚΑ, επιβαρύνονται πλέον με αύξηση του ορίου ηλικίας για σύνταξη που φτάνει ακόμη και τα 12 χρόνια!

Η βασική αλλαγή στη διαδοχική ασφάλιση είναι ότι καταργείται η αναδρομική κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με το χρόνο ασφάλισης που είχαν χιλιάδες εργαζόμενοι μέχρι τη στιγμή της ασφάλισης τους στο ΙΚΑ!

Πλέον δεν θα εξετάζεται αν οι ασφαλισμένοι είχαν κλειδώσει τις προϋποθέσεις για σύνταξη με το χρόνο ασφάλισης που είχαν στο παρελθόν αλλά αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν από την στιγμή που εισέρχονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.

Με το προηγούμενο καθεστώς οι ασφαλισμένοι κατοχύρωναν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση τον συνολικό χρόνο ασφάλισης τους . Τώρα ο συνολικός χρόνος θα λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση του δικαιώματος δηλαδή για έξοδο στην σύνταξη , καθώς καταργείται η αναδρομική κατοχύρωση ευνοϊκότερων προϋποθέσεων .

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα νέα όρια ηλικίας

5d87d3b024f27cacb50e3d46bccf059c.jpg