Ο υφυπουργός Οικονομικών Γ.Μαυραγάνης δήλωσε το Σάββατο στη Βουλή ότι η δυνατότητα του Δημοσίου να κατάσχει το 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και του περιεχομένου των θυρίδων υφίσταται ήδη με νόμο του 1997 σημειώνοντας ότι οι διατάξεις του Κώ��ικα Φορολογικής Διαδικασίας έχουν προκαλέσει αδικαιολόγητες παρανοήσεις και παρερμηνείες.

Η δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να επιβάλει σε παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά για το δημόσιο συμφέρον μέτρα, εφόσον διαπιστώσει παραβάσεις φοροδιαφυγής, υφίσταται τα τελευταία 15 χρόνια, δήλωσε ο κ. Μαυραγάνης.

Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» ο κ. Μαυραγάνης τόνισε πως οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που αποβλέπουν στον εξοπλισμό της φορολογικής διοίκησης με τις απολύτως απαραίτητες εξουσίες, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο φορολογικός έλεγχος και η είσπραξη των φόρων, έχουν προκαλέσει αδικαιολόγητες πα��ανοήσεις και παρερμηνείες.

«Οι προτεινόμενες διατάξεις στην ουσία απλώς εντάσσουν στον Κώδικα και προσαρμόζουν στα σημερινά δεδομένα προβλέψεις που μέχρι σήμερα ήταν διάσπαρτες στη νομοθεσία μας. Η απόλυτα αρνητική στάση που φαίνεται να διατυπώνεται από ορισμένες πτέρυγες της Βουλής σε αυτό το σημείο δεν μπορεί να μην θέσει σε αμφισβήτηση εάν τελικά υπάρχει παντού η πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» τόνισε ο κ. Μαυραγάνης.