Έφοδο στα σπίτια ελεύθερων επαγγελματιών που δηλώνουν τις κατοικίες τους ως έδρα της επιχείρησης προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Συγκεκριμένα η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου από ελεγκτές, επιτρέπεται μόνο με εντολή του Εισαγγελέα εκτός εάν αυτή έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο και ως χώρος άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσβαση περιορίζεται μόνο στους χώρους στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή προβλέπει ετήσιο φόρο 2-13 ευρώ ανά τ.μ. για κτίσματα, 3 - 9.000 ευρώ ανά στρέμμα για τα οικόπεδα και συμπληρωματικό φόρο 0,1%-1% για ��υνολική ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 300.000 ευρώ .

Για τα αγροτεμάχια, όπως αναλυτικά γράψαμε χθες στο star.gr, ο φόρος αρχίζει από 1 ευρώ ανά στρέμμα και κλιμακώνεται βάσει συντελεστών χρήσης, θέσης, αποδοτικότητας κλπ. Με άλλη διάταξη μειώνεται σε 3% ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, που είναι τώρα 8% μέχρι τις 20.000 και 10% για το επιπλέον ποσό.

Επίσης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μειώνεται σε 3% ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, που είναι τώρα 8% μέχρι τις 20.000 και 10% για το επιπλέον ποσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτησή του νομοσχεδίου θα γίνει με την διαδικασία του επείγοντος και θα ξεκινήσει το ερχόμενο Σάββατο 14 Δεκεμβρίου έτσι ώστε μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου να έχει ψηφιστεί.

Το νομοσ��έδιο εκτός από το φόρο ακινήτων προβλέπει:

-Για τα έτη 2014-2016 θα καταβληθεί έκτακτη παροχή της ναυτιλιακής κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ίση με το διπλάσιο του τελικού φόρου που βεβαιώθηκε την προηγούμενη χρονιά για κάθε πλοίο. 500 εκατ. ευρώ τα προσδοκώμενα έσοδα στην τριετία.

-Παρατείνονται τα κίνητρα για απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων έως τις 20 Δεκεμβρίου 2014

-Αυξάνεται από 25.000 σε 37.500 ευρώ το κλιμάκιο εισοδήματος στο οποίο επιβάλλεται συντελεστής φόρου εισοδήματος 22% στη νέα κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, προκειμένου για φορολογούμενους που κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Αντίστοιχα μειώνονται κατά 40% οι φορολογικοί συντελεστές για επιχειρήσεις στα νησιά. Η διάταξη αυτή θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

-Εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων όσοι πραγματοποιούν συναλλαγές σε μετοχές, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μερίδια προσωπικών εταιρειών αλλά και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η απαλλαγή αφορά σε τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και ��ια κρατικά ομόλογα εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ΄ επάγγελμα με τις παραπάνω συναλλαγές και οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

-Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, τόκοι έως 3 εκατ. ευρώ που πληρώνουν για την εξυπηρέτηση δανείων τους, καθώς και οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προσαυξημένες κατά 30%.

-Μετά την κατάργηση του ΦΑΠ, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού θα λαμβάνουν το 11,3% των εσόδων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

-Αυτοκίνητα τα οποία έχουν αγοραστεί ατελώς από τις Μονές, μπορούν να μεταβιβάζονται ,χωρίς φόρους και δασμούς- με εξαίρεση τον ΦΠΑ- για τα επόμενα δέκα χρόνια.

-Απαλλάσσονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις οι εργαζόμενοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης του κυρίου φόρου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, για την εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή που εισέπραξαν το ...2004.

-Ανοίγει ο δρόμος για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων όλο το 24ώρο ενώ προβλέπεται πως εκτός από το ΣΔΟΕ, θα μπορούν να αναστέλλουν τη λειτουργία επαγγελματικών εγκαταστάσεων και οι ελεγκτές που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, μετά τη διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων.

-Κατά τον τεκμαρτό προσδιορισμό των εισοδημάτων τους εφόσον προκύπτει φόρος οι άνεργοι θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και όχι των ελευθέρων επαγγελματιών

-Η Φορολογική Διοίκηση συμψηφίζει απαιτήσεις από φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

- Από 1 Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου η κατάθεση φορολογικών δηλώσεων (από 30 Ιουνίου που ισχύει σήμερα). Σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις ο φόρος.