Να προχωρούν σε αναφορές και καταγγελίες σε βάρος υπηρεσιών και υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών που αφορούν σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα ενθαρρύνει τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Προκειμένου να ενθαρρύνονται όλοι (υπάλληλοι και πολίτες) να καταγγέλλουν περιπτώσεις διαφθοράς που εμπίπτουν στην αντίληψή τους και να προλαμβάνονται περιστατικά διαφθοράς, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών ξεκαθαρίζει πως το υπουργείο προστατεύει τόσο τους πολίτες όσο τους υπαλλήλους που κάνουν ερωτήσεις, που εκφράζουν ανησυχίες ή κάνουν αναφορές -καταγγελίες ή που συμμετέχουν σε έρευνες της υπηρεσίας για ανάρμοστη συμπεριφορά από ενέργειες αντεκδίκησης οποιασδήποτε μορφής.

Παράλληλα με την άμεση αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές του βάσιμου της καταγγελίας λαμβάνεται κάθε δυνατή φροντίδα για την προστασία της ανωνυμίας του καταγγέλλοντος από τυχόν αντεκδίκηση οποιασδήποτε μορφής, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Αρμόδια για την υποδοχή των καταγγελιών είναι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξετάζει όλες τις περιπτώσεις χρηματισμού, αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης για υπάλληλο συμπεριφο��άς και παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις αρμοδιότητα έχει η Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών.

Οι σχετικές αναφορές-καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται προφορικά στο τηλέφωνο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (2103303774) ή γραπτά στο φαξ 2103826038, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση desyp@1987.syzefxis.gov.gr, ή με επιστολές (υπηρεσιακές Αναφορές) στη διεύθυνση Νικηταρά 1 & Εμμ. Μπενάκη, Τ.Κ. 101 84, ΑΘΗΝΑ.

Για επικοινωνία με την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών (Νικηταρά 1 & Εμμ. Μπενάκη, Τ.Κ. 101 84, ΑΘΗΝΑ) το τηλέφωνο είναι 2103231663, το φαξ 2105239703 και η ηλεκτρονική διεύθυνση eak@3279.syzefxis.gov.gr.