Στα δικαστήρια «σέρνουν» το ΠΑΣΟΚ οι περίπου 120 απλήρωτοι υπάλληλοι της Χαριλάου Τρικούπη, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της εκ περιτροπής εργασίας και εργάζονται μόνο δύο ημέρες την εβδομάδα.

Οι υπάλληλοι του ΠΑΣΟΚ διεκδικούν τις απλήρωτες οφειλές του Κινήματος σε αυτούς και -σύμφωνα με το «Πρώτο Θέμα»-έχουν δώσει εντολή σε γνωστό δικηγορικό γραφείο της Αθήνας που ειδικεύεται στις εργατικές υποθέσεις για να καταθέσεις αγωγές κατά του ΠΑΣΟΚ.

Με τις αγωγές τους οι εργαζόμενοι θα διεκδικήσουν αρχικά τα χρωστούμενα, δηλαδή όσα τους οφείλονται για τις δύο ημέρες που εργάζονται (περίπου 540.000 ευρώ). Εν συνεχεία, θα επικαλεστούν ότι είν��ι παράνομο το καθεστώς της εκ περιτροπής εργασίας, στο οποίο τέθηκαν με μονομερή απόφαση του κόμματος.

Η εκ περιτροπής εργασία μπορεί να εφαρμοστεί νόμιμα, μόνο εφόσον οι εργοδότες προβούν σε σχετική προηγούμενη ενημέρωση και έλθουν σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων. Μάλιστα, το «δια ταύτα» της διαβούλευσης αυτής ανακοινώνεται στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Βασική φιλοσοφία της νομοθεσίας για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στο καθεστώς της εκ περιτροπής εργασίας είναι, μεταξύ των άλλων, να υπάρχει βάσιμη ελπίδα ανάκαμψης της επιχείρησης μέσα στο διάστημα της διάρκειάς της. Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ η ανάκαμψη έπρεπε να γίνει μέσα στο οκτάμηνο από 1/4 έως 31/12/2013.

Σε περίπτωση που δικαιωθούν οι ερ��αζόμενοι, δηλαδή κριθεί από τα δικαστήρια ότι η εκ περιτροπής εργασίας είναι παράνομη, τότε το ΠΑΣΟΚ θα υποχρεωθεί να καταβάλει για τους 120 υπαλλήλους που απασχολεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, συν τους νόμιμους τόκους υπερημερίας.