Κατασχέσεις καταθέσεων μέσα σε λίγα λεπτά και κάτω από τη μύτη μας φέρνει η «αυτοματοποιημένη κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών» της εφορίας.

Η διαδικασία έχει ήδη μπει σε εφαρμογή μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος που συνδέει τις ΔΟΥ με τις τράπεζες και πλέον με ένα «κλικ» θα αδειάζονται οι λογαριασμοί των οφειλετών του Δημοσίου.

Μάλιστα, προκειμένου να περιοριστούν τα περιθώρια ελιγμών, οι οφειλέτες ΔΕΝ θα ενημερώνονται για τη διαδικασία και το ποσό που υπάρχει στο λογαριασμό τους (όσο αντιστοιχεί στην οφειλή ή ολόκληρο εάν δεν επαρκεί για την εξόφλησή της) θα περνάει στον λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών.

Ήδη, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών έχουν ξεκινήσει ειδικά σεμινάρια για τη χρήση του συστήματος.

Πως θα γίνεται η διαδικασία

Το δικαστικό τμήμα κάθε ΔΟΥ θα ενεργοποιείται για κάθε φορολογούμενο όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και θα διαμορφώνει το προφίλ του, το οποίο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διευθυντή της υπηρεσίας.

Ο διευθυντής θα είναι ο μοναδικός που θα διαθέτει και θα χειρίζεται το νέο μηχάνημα. Με το πάτημα ενός κουμπιού θα διαβιβάζει απευθείας στον διευθυντή του τραπεζικού καταστήματος όπου διαθέτει λογαριασμό ο οφειλέτης το αίτημα για επιτόπια συνδρομή της τράπεζας προκειμένου να γίνει αμέσως η κατάσχεση.

Ο διευθυντής του καταστήματος θα είναι υποχρεωμένος να κινηθεί αμέσως και να προχωρήσει στην κατάσχεση μέρους ή του συνόλου των καταθέσεων του οφειλέτη.