Να «υπερασπιστεί το στοιχειώδες δικαίωμα του πολίτη στην κατοικία του» και να πορρίψει τις απαιτήσεις της τρόικα για την άρση απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας ζητά από την κυβέρνηση η ΔΗΜΑΡ.

Η Αγίου Κωνσταντίνου τονίζει ότι η απαγόρευση των πλειστηριασμών πρέπει να παραταθεί έως το 2015 και προτείνει «όποιες τροποποιήσεις γίνουν να αφορούν μόνο στους επιτήδειους που έχουν και δεν πληρώνουν».

«Στόχος των κυβερνητικών ρυθμίσεων πρέπει να είναι η διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των “κόκκινων δανείων”, με προστασία της πρώτης κατοικίας των ελληνικών νοικοκυριών, π��υ η πλειονότητα τους μαστίζεται από την κρίση» καταλήγει η ΔΗΜΑΡ.