Κλείνουν από την Πρωτοχρονιά οι τρύπες στο πόθεν έσχες.
Μετά από περισσότερα από 15 χρόνια στα οποία ίσχυαν νόμιμες παρακάμψεις του τεκμηρίου απόκτησης συγκεκρι��ένων περιουσιακών στοιχείων, από το νέο έτος οι φορολογούμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων που δαπάνησαν για την απόκτηση κάθε σημαντικού περιουσιακού στοιχείου.
Αναλυτικά, τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία δεν εφαρμόζεται σήμερα και από το νέο έτος θα εφαρμόζεται το πόθεν έσχες είναι:
- Αγορά ακινήτου: Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία έως το τέλος του έτους απαλλάσσεται από το πόθεν έσχες η αγορά οποιουδήποτε ακινήτου είτε είναι πρώτη κατοικία, είτε δεύτερη, είτε επαγγελματικό ακίνητο. Η διάταξη αυτή θεσπίστηκε το 2010 προκειμένου να τονώσει τον κλάδο της οικοδομής, χωρίς ωστόσο να φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η απαλλαγή αυτή ήταν δώρο άδωρο καθώς στην περίπτωση ελέγχου ενός φορολογούμενου για προσαύξηση περιουσίας η δαπάνη για την αγορά ακινήτου υπολογίζεται κανονικά. Από το νέο έτος η δαπάνη για την αγορά πρώτης κατοικίας θα πρέπει να δικαιολογηθεί από τον φορολογούμενο.
- Η δαπάνη για την εξυπηρέτηση στεγαστικών δανείων με τα οποία αποκτήθηκε πρώτη κατοικία.
- Αγορά χρεογράφων γενικώς, όπως είναι οι μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κλπ. Πρόκειται για θέσπιση πόθεν έσχες σε έναν κλάδο όπου η ελευθερία κινήσεων σε σχέση με την εφορία ήταν δεδομένη για πολλές δεκαετίες.
- Σύσταση εταιρειών, συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων, αγορά εταιρικών μεριδίων. Το πόθεν έσχες σε αυτήν την κατηγορία απόκτησης περιουσιακών στοιχείων είχε ανασταλεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο όνομα της προσέλκυσης επενδύσεων μέσω της διευκόλυνσης των επενδυτών.
Να σημειωθεί ότι το πόθεν έσχες ισχύει σήμερα και θα συνεχίσει να ισχύει για τα εξής:
- Αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών.
- Αγορά κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Ως μεγάλ�� αξία θεωρείται από τη φορολογική νομοθεσία το ποσό των 10.000 ευρώ και άνω. Έτσι οι φορολογούμενοι που για παράδειγμα απέκτησαν ένα κόσμημα ή έναν πίνακα ζωγραφικής δαπανώντας γι΄ αυτά ποσό άνω των 10.000 ευρώ θα πρέπει να το περιλάβουν στη φορολογική τους δήλωση και να δικαιολογήσουν τη σχετική δαπάνη με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματά τους ή ανάλωση αποταμιεύσεων που έχουν ήδη φορολογηθεί.
- Την παροχή δανείων προς οποιονδήποτε. Το ποσό του δανείου αποτελεί τεκμήριο και πρέπει να δηλωθεί από τον δανειστή.
- Τη δωρεά, γονική παροχή χρηματικών ποσών άνω των 300 ευρώ.
- Η απόσβεση δανείων και πιστώσεων κάθε μορφής.