Σφαλιάρα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ειδικά όσες βρίσκονται σε πρόγραμμα βοήθειας αποτελεί η εργασία του Νιλς Μούιζνιεκς.

Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης επικρίνει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που έχουν εφαρμόσει προγράμματα λιτότητας διότι -όπως τονίζει- «έχουν ξεχάσει τις υποχρεώσεις τους για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο Μούιζνιεκς είναι ανάλογα επικριτικός και ως προς τους διεθνείς δανειστές για τους οποίους τονίζει ότι σε πολλά από τα προγράμματα βοήθειας που εφάρμοσαν σε ευρωπαϊκές χώρες «παρέλειψαν να συμπεριλάβουν τα ζητήματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Χαρακτηρίζοντας ολέθριες τις συνέπειες των μέτρων λιτότητας στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα τα παιδιά και τους νέους, ο Ευρωπαίος Επίτροπος επισημαίνει ότι ολοένα αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών «που εγκαταλείπουν το σχολείο για να βρουν απασχόληση και να υποστηρίξουν τις οικογένειές τους, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις επανεμφάνισης της εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας» και καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να θέσουν ως άμεση προτεραιότητας τη μ��ίωση της ανεργίας των νέων.

Από τα βέλη του Μούιζνιεκς δεν ξεφεύγει ούτε η ΕΕ την οποία κατηγορεί ότι «θα έπρεπε να είχε λάβει καλύτερα υπόψη τις επιπτώσεις της λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα όταν λάμβανε αποφάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση στα κράτη-μέλη και όταν η τρόικα έβαζε όρους για τα πακέτα διάσωσης».

Τέλος, ο Επίτροπος υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να αναζωογονηθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, που θα πρέπει να βασίζεται στα θεμέλια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους.