Επιβεβαιώνει το ΔΝΤ ότι η επιστροφή των στελεχών του στην Αθήνα γι�� την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος τοποθετείται για μετά τις 9 Δεκεμβρίου.

Εκπρόσωπος του ΔΝΤ είπε:

«Οι συζητήσεις συνεχίζονται επί ενός συνόλου πολιτικών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την επιτυχή ολοκλήρωση της εν εξελίξει αναθεώρησης του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Σημειώνεται πρόοδος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ανοικτά θέματα που χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες. Οι εποικοδομητικές επαφές με τις ελληνικές αρχές συνεχίζονται στο πλαίσιο αυτό, από τις έδρες των Οργανισμών. Το κλιμάκιο στελεχών θα επιστρέψει στην Αθήνα σε εύθετο χρόνο, αλλά αυτό δεν αναμένεται να γίνει πριν από το Eurogroup της 9ης Δεκεμβρίου».

Η δήλωση της εκπροσώπου του ΔΝΤ επιβεβαιώνει την ελληνική πλευρά ότι τα χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας δεν είναι μεγάλο και ότι τα ζητήματα που εκκρεμούν για να κλείσει η τρέχουσα επισκόπηση του ελληνικού προγράμματος είναι συγκεκριμένα.