Σοκάρουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) για τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2012 καθώς τo 23,1% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας.

Σημειώνεται ότι το όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του μέσου ετήσιου εισοδήματος του νοικοκυριού.

Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έρευνα εισοδημάτων και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών για το 2012 της ΕΛΣΤΑΤ, το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 10.676 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας σε 17.977 ευρώ. Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 914.873 και τα μέλη τους σε 2.535.700. Δηλαδή ένα στα τέσσερα νοικοκυριά, από τα 914.873, ζουν με εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ το μήνα.

Ευρωπαϊκή πρωτιά

Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. όπου ο πληθυσμός της βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό.
Συγκεκριμένα τα υψηλότερα ποσοστά των Ευρωπαϊκών χωρών εμφανίζουν η Βουλγαρία (49,3%), η Λετονία (36,6%) και η Ελλάδα (34,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Ισλανδία (12,7%), η Νορβηγία (13,8%) και η Ολλανδία (15.0%).