Δεν είναι και λίγοι (το αντίθετο) όσοι υπάλληλοι είχαν εναποθέσει τις ελπίδες για οικονομική ανάσα στα εφάπαξ της συνταξιοδότησης καθώς τα ποσά μέχρι πρόσφατα ξεπερνούσαν συχνά και τις 40.000 ή 50.000 ευρώ, ενώ σε μερικές περιπτώσεις ήταν και εξαψήφια!

Το υπουργείο, ωστόσο, επεξεργάζεται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού στο εφάπαξ του Δημοσίου με βάση τρία εναλλακτικά σενάρια. Στόχος; Τα νέα ποσά να κινούνται κατά μέσο όρο στα επίπεδα των 17.000 έως 19.000 ευρώ!

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου, προβλέπεται αναλογική μείωση του βοηθήματος όχι με ετήσιο συντελεστή βιωσιμότητας όπως αναφέρει η αρχική απόφαση για την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου, αλλά στη βάση μιας περιόδου 4, 8 ή και 10 ετών προκειμένου στο διάστημα αυτό να συνυπολογιστούν και οι υποχρεώσεις 900 εκατ. ευρώ για την πληρωμή 40.000 αιτήσεων που είναι σε λίστα αναμονής από τα μέσα του 2012 και εντός του 2013.

Συγκεκριμένα, από το 2014 θα υπολογίζεται ως εξής: Έσοδα από εισφορές και περιουσία πλην κόστος αποχωρήσεων! Εάν, από την άλλη, το κόστος των αποχωρήσεων είναι μεγαλύτερο από τα έσοδα, θα γίνεται αυτόματη μείωση ώστε να μην υπάρχουν ελλείμματα στα Ταμεία Πρόνοιας.

Αναφορικά με όσους δημοσίους υπαλλήλους που θα κάνουν αίτηση τον Φεβρουάριο του 2014, ο υπολογισμός του εφάπαξ θα είναι δυνατός όταν οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα του 2014, κάτι που σημαίνει ότι το εφάπαξ θα αλλάξει ανάλογα με το πως θα διαμορφώνονται τα δεδομένα.