Το χρόνιο και - εύλογο- αιτημά τους για την την άμεση ανάγκη τροποποίησης των οργανισμών των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ στην κατεύθυνση πλήρωσης των θέσεων ευθύνης σε οικονομικό αντικείμενο μόνο από πτυχιούχους Οικονομολόγους μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, έθεσε σε συνάντησή τους με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη αντιπροσωπεία της Δημοκρατικής Κίνησης Οικονομολόγων με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της παράταξης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνο Κόλλια.

Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από τον Υπουργό να συστήσει άμεσα σχετική επιτροπή από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι θέσεις ευθύνης.

Ο υπουργός άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προτάσεις της αντιπροσωπείας της ΔΗΚΙΟ και δεσμεύτηκε για την σύσταση της προτεινόμενης επιτροπής ενώ συμφώνησε με την πρόταση που κατατέθηκε από την ΔΗΚΙΟ για την στελέχωση από οικονομολόγους Δημοσίους Υπαλλήλους των εν λόγω θέσεων ευθύνης.

Να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.Μητσοτάκης είναι οικονομολόγος και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.