Νέα στοιχεία από τον βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Βασίλη Καπερνάρο ζήτησε η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής κατά τη συνεδρίαση της για τις εκθέσεις ελέγχου του ΣΔΟΕ που αφορούν βουλευτές.

Όσον αφορά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μητρόπουλο, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι στην έκθεση δεν περιλαμβάνονται στοιχεία, τα οποία θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν κατά τη διενέργεια ελέγχου της αρχικής του δήλωσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Καλαντζή, αυτό συμβαίνει διότι η Επιτροπή Πόθεν Έσχες έχει το δικαίωμα να προβεί σε αναδρομικό έλεγχο μέχρι πέντε χρόνια, από τότε που ο βουλευτής είναι υπόχρεος σε δήλωση πόθεν έσχες. Η υπόθεση του κ. Μητρόπουλου αφορά δικηγορική αμοιβή η οποία αποκτήθηκε στο εξωτερικό το 1999, ενώ η υπόθεση ολοκληρώθηκε το 2006.

Όσον αφορά τον κ. Καπερνάρο στην Έκθεση ελέγχου του ΣΔΟΕ αναφέρεται ότι ζητήθηκαν από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου 2012.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι είναι χρήσιμο να τεθούν υπόψη της για τον έλεγχο οι κινήσεις όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Αυγούστου 2012.

Τέλος, οι πέντε τέως βουλευτές (Γιώργος Καρατζαφέρης, Άρης Σταθάκης, Ιωάννης Σκουλάς, Γιώργος Αναγνωστόπουλος και Ηλίας Καλλιώρας) κατέθεσαν τα απαραίτητα παραστατικά, με τα μέλη της Επιτροπής να κρίνουν ομοφώνως ότι δεν υφίσταται πλέον καμία περαιτέρω εκκρεμότητα σε σχέση με τις δηλώσεις τους.